Fyzické předpoklady, schopnosti, dovednosti a vědomosti sportovce v rámci daného sportu, jsou poměrně dobře měřitelné.
Aktuální výkon tedy umíme změřit. Ale určit, jaký bude další vývoj, je o něco složitější. Proč? Protože budoucí výkon záleží hodně na tom, co se děje v nitru sportovce, co sám chce, jaké jsou jeho hodnoty, vize, míra sebevědomí, jak moc pochybuje o sobě, trenérovi, čeho se bojí, míře strachu ze selhání apod.
Tady už vidíme celou řadu věcí, které jsou důležité, ale bohužel s jejich měřitelností už to není tak snadné, jako u oněch fyzických parametrů a dovedností.
Jak tedy správně uchopit i pomoci sportovci řídit jeho vnitřní rozvoj?
Zkusíme si odpovědět na následující otázky.

1. Co sportovec chce?

Tady bychom se měli zamyslet na tím, jaká jsou jeho přání, zájmy, hodnoty, ideály.
Sám sportovec se navíc nad těmito faktory dost často nezamýšlí a bere je a žije s nimi takříkajíc mimoděk. Přitom i všechny toto věci mají vliv na jeho každodenní výkon při tréninku i v soutěži, a hlavně do značné míry ovlivní i jeho budoucí formu a úspěch.

Zjednodušeně by se dalo říci, že sportovec chce sportovní úspěch. Rozdíl je však ve vnímání:
Má sportovec „vnitřní pohon“, který ho žene vpřed k úspěchu?

Nebo potřebuje spíše vnější impulsy (např. musím vyhrát, abych získal dostatek bodů apod.)?

Pro dosažení nejlepšího výkonu je třeba kombinace:
Fyzická příprava + vnitřní pohon k úspěchu

2. Jakou má sportovec osobnost?

Zde nejde o to definovat ideální charakterové vlastnosti nebo koeficient inteligence, ale spíše o pochopení osobnosti daného sportovce a podle toho přizpůsobit styl vedení z pohledu trenéra
Každý člověk je jiný, a proto každý sportovec, ať již sportuje v týmové hře nebo jako jednotlivec, potřebuje jiný přístup. Příkladem je rozdílné chování a reakce sportovců ve hře např. když tým prohrává.

Co je tedy ideální stav, který vede k maximálnímu výkonu?

Dokonalá znalost osobnosti svěřence a empatický přístup trenéra, který přesně ví, jak svého svěřence v konkrétní situaci vést tak, aby podal maximální sportovní výkon.