Přístupů k psychologickému tréninku a technikám je mnoho. Sama jsem o psychologii četla spoustu knih a každý autor zaujímá trochu jiné stanovisko a úhel pohledu.

Teorií a cest je tedy mnoho a záleží na každém člověku, jakou si vybere, jaká bude více vyhovovat jeho charakteru, temperamentu, očekáváním či způsobu života. Je tedy skvělé, že je dnes z čeho vybírat a zdroje jsou na dosah jak v knihovnách, knihkupectvích či na internetu.

Praxe

Jestliže chcete ve svém chování, životě či postoji dosáhnout skutečných změn, je třeba vzít psychotrénink postupně.
Nejde pouze “převléci kabát” a od zítřka být např. optimista či vítěz. Bylo by fajn, kdyby to bylo tak snadné, ale bohužel. 🙂 Spousta lidí naneštěstí právě na tomto přístupu pohoří a pak ztratí motivaci, viz například novoroční předsevzetí. Ruku na srdce, kolik z nich jste skutečně zrealizovali?

Než tedy začnete tvrdošíjně aplikovat nějakou novou psychologickou metodu, způsob myšlení, afirmace apod., je třeba si nejprve tzv. udělat pořádek v tom, co nyní nosíte v hlavě a v srdci.

1. Nutno zbavit se špatných návyků.

Jak?

2. Porozumět tomu, v čem dělám chybu. Zamyslím se na tím, co mě v životě nebaví, co mě štve, co mi nejde nebo ve kterých oblastech se mi nedaří uspět.

3. Rozbor postoje. Vezmu jednu konkrétní věc za druhou, připomenu si ji a analyzuji svůj vlastní postoj – myšlenky a emoce, které se mi v souvislosti s touto věcí honí hlavou. Málokdo tento krok zvládne sám, proto je efektivnější asistence terapeuta či blízké osoby. Rozbor formou dialogu s druhým člověkem mi pomůže, abych neztratil ze zřetele cíl tohoto cvičení. Často se totiž stává, že sklouzneme k sebelítosti nebo házení viny na druhé lidi a nikam se neposuneme.

4. Po výše uvedeném cvičení zjistíme, že kamenem úrazu nejsou ani tak situace samotné, které nám vadí, ale spíše náš postoj, myšlenky, a hlavně zvykové emoce, které si automaticky k těmto situacím přiřazujeme.

5. Tady můžeme začít pomalu aplikovat nový způsob myšlení, nejprve se s ním seznámit teoreticky, a pak ho pomalu začít zkoušet v praxi.

6. Kontrola a cvičení, cvičení, cvičení. Je dobré být připraven na to, že nové reakce si nevybudujeme přes noc. Nefunkční postoje a způsoby myšlení v nás zrály celé roky a naše vědomí je automaticky vyplavuje, jakmile se dostaneme do “známé situace”. Takže je třeba být trpělivý a vytrvat. Ke každé situaci se stavět vědomě a vědomě ji prožívat, tzn. posuzovat vlastní reakce a ty upravovat podle toho, jak sami chcete.

7. Výsledky. Po čase začnete vidět první změny. Zabudovat do našeho chování či myšlení nový zvyk trvá zhruba jeden měsíc. Neklaďte sami na sebe zbytečně velké nároky a očekávání. Styl učení a tempo v osvojování si nových věcí má každý člověk jiné. Nesrovnávejte se tedy s ostatními. Naopak zvolte si vlastní tempo a intuitivně měňte jednotlivé myšlenky a zvyky tak, jak vám samotným nejvíce vyhovuje.