Rovnice výkonu a vnitřní vnímání extrovertů a introvertů

Jinak je třeba pracovat s introverty. Jinou péči naopak vyžaduje osobnost extroverta. Pokud máme týmový sport, tak je třeba oběma věnovat jinou pozornost a trochu jinak je vést, aby se v týmu vzájemně doplňovali a nestávalo se, že extrovert zastíní nebo bude utlačovat introverta. Naopak některé události a situace, kde je třeba více působit na veřejnosti, může zastat extrovert.

Prožívání situace během soutěže

Dalším příkladem může být prožívání situace během zápasu/soutěže na stadionu. Prostředí hluku a lidí je naprosto jiné od toho tréninkového a známého a na každého může působit jinak. Dopad má především na soustředění a pozornost. Najednou máme více činitelů, naše smyslové orgány musejí zpracovávat celou škálu vjemů, a přitom se soustředit na vlastní výkon, postoj, činnost těla, práci pro tým apod.

Na toto každý sportovec reaguje jinak. Ty více extrovertní může místy přemoci jejich ego, síla vlastní důležitosti a pocit momentální slávy. Najednou myšlenky a emoce začínají být ovládány jinými činiteli než pouhým soustředěním se a snahou o maximální výkon. Když se takto laděný sportovec ještě dostane pod tlak vlivem toho, že například aktuálně prohrává, je jeho emocionální a myšlenkový vír ještě silnější. Na některé to může působit spíše motivačně a vyburcují se k ještě lepšímu výkonu, pro jiné to naopak znamená stagnaci způsobenou strachem z hrozící prohry a tedy nenaplněných očekávání.

Vnitřní pochod v osobnosti introverta pracuje také jinak. Může se cítit rozhozen a ohrožen z velkého počtu lidí a tedy i pozornosti. Na jeho výkon tak začíná automaticky působit tlak, který sportovec cítí sám uvnitř sebe. To, jak s tímto tlakem bude umět nakládat a okamžitě jej zpracuje či nezpracuje, pak bude mít rozhodující dopad na celý jeho výkon, protože míra jeho soustředění bude snížena o tu část jeho pozornosti, kterou bude věnovat řešení svých interních pochybností a pocitu tlaku.

Kdybychom to tedy měli shrnout, tak aktuální výkon se rovná:
Fyzické předpoklady (schopnosti, dovednosti, vědomosti, taktika) + Míra soustředění (Celková pozornost minus pozornost věnovaná pocitům štěstí, slávy, očekávání, strachu z prohry, blízkosti výhry, tlaku, pochybností, souzením sebe a ostatních hráčů atd.)

Z toho vyplývá, že pouze perfektní fyzický trénink a příprava k perfektnímu výkonu sportovce nestačí. Je třeba rozvíjet schopnosti vnitřních pochodů a jejich správné usměrňování, aby sportovci umožnily naplno využít a projevit v závodě všechny dovednosti z fyzické přípravy tak, jak sám chce.